Du använder en gammal version webbläsaren. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.

Designhistorien

Under årens lopp har många framstående formgivare designat glasögon för Scandinavian Eyewear, eller Skaga som företaget hette fram till år 2003.
Erik Ljungquist var företagets första heltidsanställda formgivare. Han kom till Skaga i början av 60-talet och arbetade sedan kvar i nästan fyrtio år. Under 1960 och -70 talen anlitades dessutom flera välmeriterade svenska formgivare. Sigvard Bernadotte, Carl-Arne Breger och Sighsten Herrgård är de mest namnkunniga.

En liten inblick i hur designprocessen kunde se ut innan datorernas intåg...
Den frilansande designern, som oftast arbetade från huvudstaden, satt på sin ateljé och skissade tills det fanns en tydlig idé om hur bågen skulle se ut. Därefter gjordes skalenliga pappfronter som klipptes ur kartong för att visa bågens form.

Dessa skickades till Skaga, där företagets grundare Lajos Lázár, sedan personligen engagerade sig i designarbetet. I samarbete med Erik och sin övriga personal funktionsanpassade han sedan respektive formgivares idéer. Man anpassade glasets form, lade ibland in eventuella fasetter och mönster och föreslog alternativ på skalmar. Många modeller som togs fram under dessa år skapades dessutom direkt av Lázár och hans medarbetare.

Idag formges Skagabågarna av egna designers - Carina Mollsjö och Anna Mälstad tillsammans med frilansande Gustav Kristensson. Dessutom formger en ny generation namnkunniga designers som Efva Attling och Oscar Magnuson, bågar för sina egna varumärken, i samarbete med Scandinavian Eyewear. 

Designtraditionen lever i allra högsta grad vidare...